Burp Suite – Comparer

Burp ‘deki basit araçlardan biri de Comparer’dir. Comparer adından da anlaşacağı üzere iki içeriği birbiriyle karşılaştırarak farkları sunmaya yarar.

Burp ile bir isteği veya cevabı Comparer’e sağ tıklayarak aşağıdaki gibi gönderebilirsiniz.

1 2 - Burp Suite - Comparer

Örneğin iki adet isteğe adet cevabı Comparer’e gönderdiğimizi düşünelim. Karşılaştırılacak içerikler seçilir.

2 4 - Burp Suite - Comparer

Seçim yapıldaktan sonra, Byte veya Word diyerek karşılatırabilirsiniz. Burp, Word olarak karşılaştırmayı önermektedir.

3 3 - Burp Suite - Comparer

5 4 - Burp Suite - Comparer

Yukarıdaki şekildende de görüleceği üzere iki text alanında farklı olanlar turuncu renk ile belirtilmektedir.