Grep

Grep ile bir dosya içerisinde arama yapabilirsiniz. Ayrıca aranacak ifadenin aranacak dosyadan önce yazılmış olması gerekir.  Recursive olarak dosyalarda aramak için ise -r (-R, –recursive) parametresi kullanlır.

grep [opsiyon] <aranacak-ifade> <dosya-adi>
grep "gokhan kesici" isimler.txt
grep 232 sayilar.txt
grep 'merhaba' merhabadunya.txt
grep -iR gokhan /etc/

Birden fazla dosyada aramak için dosya adları yanyana verilebilir. Eğer birden fazla dosya içerisinde aranan bulunursa bu durumda gösterim <dosyadi>:<satır> şeklinde olur.

grep [opsiyon] <aranacak-ifade> <dosya-1><dosya-2>
grep "root" /etc/passwd /etc/shadow

devamını oku…