Pipe vs FIFO (Named Pipe)

Pipe ve Fifo  birer inter process communication mekanizmasıdır.

# Pipe vs FIFO

Fifo ile pipe arasındaki en temel fark fifo dosya sisteminde bulunur ve  bir isme sahiptir. Bu dosya birden fazla process tarafından aynı anda hem yazma hem erişime açık özel bir dosya tipidir.

devamını oku…

Powershell

# Powershell, Powershell Core

Powershell, .Net ile yazılmış başlangıç olarak Windows Management teknolojilerini hedeflemiş bir scripting dildir.

Monad, Powershellin ilk kod adıydı. Monad Manifestosu 2002 senesinde yazılmıştı ve aradan yıllar geçtikten sonra gerçek bir ürün olduğunda adı artık Powershelldi.

devamını oku…

Web Services for Management (WSMAN)

WSMAN Microsoft çıkışlı bir protokoldür.

Remote olarak yazılım ve donanımları yönetmek için kullanılan bir protokoldür.

WinRM servisi WSMAN protokolünü implement eder.

devamını oku…