Remote Desktop Protocol (RDP)

RDP protokolü uzak bilgisayardaki grafikleri kullanıcıya aktaran, kullanıcının komutlarını uzak bilgisayara aktaran bir protokoldür.

RDP ‘de 4 güvenlik seviyesi vardır.

0. Zero : Herhangi bir encryption yoktur.

1.Low: Tüm data istemciden sunucuya şifreli olarak istemci tarafından desteklenen maksimum anahtar uzunluğunda gönderilir.

2.Client compatible: Tüm data istemci ve sunucu arasında şifreli olarak istemci tarafından desteklenen maksimum anahtar uzunluğunda gönderilir.

3.High: Tüm data istemci ve sunucu arasında şifreli olarak sunucu tarafından desteklenen maksimum anahtar uzunluğunda gönderilir.

4.FIPS: Tüm data istemci ve sunucu arasında FIPS encryption metotları ile gönderilir.