Web Services for Management (WSMAN)

WSMAN Microsoft çıkışlı bir protokoldür.

Remote olarak yazılım ve donanımları yönetmek için kullanılan bir protokoldür.

WinRM servisi WSMAN protokolünü implement eder.

WSMAN HTTP/S üzerinden SOAP kullanır.

WSMAN CIM objelerine erişim sağlayabilir.

Powershell ‘lerde uzak erişimlerde bu protokolden faydalanılır.