Windows logon tipleri

Windows işletim sistemine 2 tip logon vardır.

1.Interactive logon authentication:

Kullanıcı credential bilgisini Windows kullanıcı arayüzünden giriyorsa bu interactive logon olarak adlandırılır.

2.Network logon authentication:

Kullanıcı credential bilgisini Windows kullanıcı arayüzünden girmiyorsa bu network logon olarak adlandırılır.

Interactive logon ‘da kendi içinde ikiye ayrılır

1.Local interactive logon authentication:

Kullanıcı fiziksel olarak bilgisayar yanındayken logon oluyorsa buna local interactive denir.

2.Remote interactive logon authentication:

Kullanıcı bilgisayar uzak bağlantı yapıp Windows kullanıcı arayüzü kullanarak giriş yapıyorsa buna da remote interactive logon denir.

Genellikle Windows ortamlarına 2 şekilde user logon gerçekleştiririz.

1.Local user logon:

Bilgisayarın lokalinde tanımlı user ile logon olmaktadır. Bu kullanıcıyla sadece bilgisayarın lokalindeki kaynaklara erişim vardır. Account veritabanı Security Account Manager (SAM) ‘dir. Credential bilgileri SAM tarafından yönetilir ve korulur.

2.Domain user logon:

Domain user ile logon olmaktadır. Bu kullanıcıyla hem domain hem de lokal kaynaklara erişim vardır. Credential bilgileri AD tarafından yönetilir.